JUDr. Jan Tuláček

advokátní kancelář

Nerudova 10, 118 00 Praha 1,  tel. 603515819

e-mail:advokat@tulacek.cz ,  www.tulacek.cz/advokat

Pobočka:

JUDr. Jan Tuláček advokátní kancelář
Lublaňská 61, 120 00 Praha 2,
tel. 222356400, 603515819, e-mail: advokat@tulacek.cz
www.tulacek.cz/advokat

Pobočka v Dobříši:

JUDr. Jan Tuláček advokátní kancelář
Pleskotova 875, 263 01 Dobříš (směr Hostomice, pod sanatoriem)
tel. 318521605, 603515819
e-mail: advokat@tulacek.cz
www.tulacek.cz/advokat
přidružený advokát Mgr. Jaroslav  Truneček

Právní pomoc v oblasti práva občanského, obchodního, autorského, trestního a správního včetně stavebního řízení, rodinného, pracovního a ústavního.

  1. Poskytujeme právní porady, konzultace, zastupování u soudů a jiných státních orgánů, zajištění obhajoby,  sepisování smluv, listin, dopisů a jiných právních písemností. Zařídíme překlady od soudních znalců.
  2. Ve složitějších případech spolupracujeme a konzultujeme se specializovanými právníky.
  3. Schůzku lze domluvit a právní službu objednat telefonicky, mailem nebo osobně na výše uvedených kontaktech a také přímo v centru Dobříše v kavárně Velbloud, Mírové náměstí 332.
  4. Úřadujeme i o víkendech – můžete si dohodnout schůzku na sobotu i neděli.
  5. Platba za služby podle úkonů (například od 1000 Kč za každou započatou hodinu porady, za sepsání jednoduché žaloby nebo smlouvy) nebo procentem z ceny sporu, případně podle výsledku sporu. Lze dohodnout smluvní odměnu podle advokátního tarifu(vyhláška Min. spravedlnosti č.177/1996 Sb.) nebo mimosmluvní cenu. Za informativní konzultaci zaplatíte pouze 500 Kč.  
  6. První právní pomoc poskytujeme telefonicky nebo mailem zdarma (první právní pomoc spočívá v základní informaci o možných způsobech řešení sporu nebo jiného právního problému – například jestli se lze určitého nároku domoci u soudu, nebo u jiného orgánu, jestli určitý nárok existuje, anebo ne, jakou formu má mít smlouva, žádost apod.)

JUDr. Jan Tuláček

Právnickou fakultu UK v Praze studoval v letech 1968 – 1973. Pracoval v nakladatelství Panorama. V roce 1993 složil advokátní zkoušky a působí jako samostatný advokát. Současně založil odborné právnické nakladatelství Linde Praha a.s. Má rozsáhlé praktické zkušenosti v oblasti autorského práva. Dále se zabývá zejména právem občanským, rodinným, obchodním, pracovním a stavebním. Jazykové znalosti: angličtina, němčina, chorvatština, srbština.  

Mgr. Jaroslav Truneček

Právnickou fakultu UK v Praze dokončil v roce 1999.  Po ukončení studia působil na Ministerstvu obrany, poté v advokacii a po složení advokátních zkoušek ve společnosti Pražská energetika, a.s. Od února 2008 je zapsán v seznamu advokátů České advokátní komory. Zabývá se zejména právem trestním, ústavním a správním, dále právem občanským a pracovním. Je zapsán v seznamu zprostředkovatelů pro kolektivní vyjednávání vedeným Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Jazykové znalosti: anglický a ruský jazyk. .

Copyright (c)2008 Jan Tuláček